dissabte, 21 de setembre del 2013

PROGRAMA IMPULS DE LA LECTURA. FORMACIÓ I RECURSOS

 

El Departament d'Ensenyament participa en el Pla Nacional de Lectura presentat pel Govern de la Generalitat establint com a objectiu estratègic la millora de l'èxit escolar de tot l'alumnat. I ho fa potenciant la lectura sistemàtica en totes les àrees i matèries del currículum al llarg de tota l'escolaritat bàsica per augmentar la competència comunicativa i lingüística i el desenvolupament de l'hàbit lector dels infants i joves, sense oblidar que la competència lectora és la base de molts aprenentatges i un requisit per participar amb èxit en bona part dels àmbits de la vida adulta.

En aquest espai el professorat trobarà adreces d'interès, orientacions, recursos, materials didàctics i bones pràctiques, perquè incorpori i sistematitzi estratègies lectores com a eix vertebrador dels aprenentatges.
 

PRESENTACIÓ DIGITAL


 


PRESENTACIÓ PROJECTE

 
 

DOCUMENTS DE REFERÈNCIA


 

 

 Marc de referència de les actuacions del Departament d’Ensenyament al voltant de la lectura en els centres educatius.
 

 

REVISTES


 
Aquesta secció està destinada a difondre publicacions periòdiques d'interès per a l'alumnat i per al professorat. Primer apareixen les destinades a públic infantil i juvenil i després les destinades a públic adult . Dintre de cada subgrup els títols s'ordenen alfabèticament.
 

 

SELECCIONS BIBLIOGRÀFIQUES


 
Aquesta secció està destinada a difondre seleccions temàtiques en diferents suports adreçats tant al professorat com a l'alumnat.

 
 
 

RECURSOS


 
En aquesta secció el professorat trobarà enllaços a portals o a materials per a la pràctica de la lectura a l'aula. Estan agrupats dins dels eixos de Saber llegir, Llegir per aprendre i Gust per llegir.
 

 

MATERIALS DIDÀCTICS


Materials i propostes didàctiques per a la pràctica de la lectura a l'aula. Estan agrupats en les diferents etapes educatives de l'educació obligatòria i postobligatòria. També hi ha una selecció de materials i propostes didàctiques per potenciar la lectura de l'alumnat nouvingut.
 

 

MATERIALS DE REFLEXIÓ

 


En aquesta secció el professorat trobarà la referència bibliogràfica o l'enllaç al document digital de monografies, articles, informes, tesis doctorals, llicències d' estudis, etc., per a la reflexió sobre la lectura en els eixos de Saber llegir, Llegir per aprendre i  Gust per llegir. Els materials estan ordenats alfabèticament per cognom d'autor o autora dins de cada eix.
 
 
 

SABER LLEGIR


 

 

LLEGIR PER APRENDRE


 

 

GUST PER LLEGIR

 

 
 

 

ENLLAÇOS RELACIONATS


 
 

A més de les adreces d'interès proposades en la resta de les pàgines, aquesta secció recull una selecció d' enllaços de referència a diversos espais virtuals relacionats amb la lectura: portals especialitzats, institucions, entitats, associacions, grups de recerca, universitats, grups de treball de professionals, especialistes, espais de professorat, etc. S'han agrupat i ordenat alfabèticament. L'accés als catàlegs es troben a la secció de Recursos.


 

PRÀCTIQUES DES DE LA BIBLIOTECA


En aquesta secció s'aniran destacant projectes de biblioteca escolar en centres educatius que impulsen, desenvolupen i dinamitzen la lectura en els tres eixos de la competència lectora: saber llegir, llegir per aprendre i gust per llegir.
 

Entre les biblioteques seleccionades està la nostra:
 
 
 

 


 
 

PRÀCTIQUES D’AULA

 
En aquesta secció s'aniran donant a conèixer algunes experiències d'aula relacionades amb la lectura que poden considerar-se bones pràctiques per aplicar en la tasca docent.
 JORNADES I ACTES LITERARIS

 

 

PREMIS I CONCURSOS

 

 

CERCADOR DE PREMIS LITERARIS


 

 

 

 

IMPULS DE LA LECTURA. PROPOSTA FORMATIVA 


Ja es pot consultar l'oferta formativa de l'Impuls de la Lectura per al curs 2013-2014.
 
El període d'inscripció previst és del 16 al 30 de stembre 2013.
 
L'Impuls de la lectura té prevista una oferta formativa i d'activitats que permetin la millora de la competència lectora de tot l'alumnat per afavorir l'èxit educatiu, el treball autònom per accedir a la informació i el coneixement, fent de la lectura una eina per a l'aprenentatge en totes les àrees i matèries del currículum i la formació de bons lectors que gaudeixin i aprenguin llegint. Aquests objectius es desenvolupen en dues línies d'intervenció: l'impuls de la cultura avaluativa en els centres educatius i la millora de les competències professionals dels directors i docents.


 
 
 

 

 
Pel que fa als centres educatius, cada curs es seleccionaran 8 centres per àrea geogràfica d'Inspecció (4 de primària i 4 de secundària), que disposaran d'una formació específica combinant les modalitats de seminari i assessorament. Seran centres amb pràctiques reeixides, que compartiran amb altres centres, i centres que aplicaran estratègies per a la millora de la competència lectora i la incentivació de la lectura.

Amb caràcter general, es portaran a terme conferències, tallers de llengua i literatura catalanes a l'educació secundària, 6è congrés d'Educació i Entorn: "Lectura, família i entorn", itineraris literaris, jornades d'intercanvis d'experiències.
També cal destacar els programes de suport a l'impuls de la lectura, com són El Gust per la Lectura, el Pla d'Actualització del Programa d'Immersió Lingüística i el Programa de Biblioteques Escolars Puntedu.

 
La nostra escola ha estat seleccionada i des d’aquest curs forma part del Programa d’Impuls de la Lectura.
 
 
 

Eixos

 
 
Aquest pla es fonamenta en els eixos següents:
 
 
Saber llegir

L'aprenentatge de la lectura com a desenvolupament de la capacitat de llegir, de comprendre i d'interpretar textos.
L'assoliment de les habilitats funcionals bàsiques de lectura correspon al cicle inicial de l'educació primària i és en aquest cicle on s'han de prendre les mesures de suport necessàries amb els alumnes que hi presenten dificultats. Correspon als cicles posteriors continuar el treball de les estratègies lectores, adaptades a les necessitats de cada moment.

 

Llegir per aprendre

L'ús de la lectura per a l'aprenentatge. Els alumnes han de desenvolupar la seva responsabilitat en l'aprenentatge i tenir la capacitat d'utilitzar la lectura com a eina per a l'accés a la informació, la descoberta i l'ampliació de coneixements, és a dir, l'ús de la lectura com a instrument d'aprenentatge en totes les àrees del currículum.

 

Gust per llegir

El gust per llegir s'adquireix desenvolupant l'hàbit lector i fomentant la lectura sistemàtica en qualsevol suport, aprenent a reflexionar sobre el que s'ha llegit, sabent-ho explicar mitjançant evidències orals o escrites i sabent-ho compartir.

 

 

Objectius


 
El pla té com a objectius generals:

 
- Millorar la competència lectora per augmentar el rendiment acadèmic de tots els alumnes i afavorir així l'èxit educatiu.

- Aconseguir que els infants i joves assumeixin les seves responsabilitats com a aprenents autònoms  amb capacitat per accedir a la informació i al coneixement, fent de la lectura l'eina per a l'aprenentatge en totes les àrees i matèries del currículum.

- Formar bons lectors que gaudeixin i aprenguin llegint.

 
 

En aquest sentit, també es preveuen diversos objectius estratègics per a tots els sectors que formen la comunitat educativa.

 

Per als alumnes:

 
- Incorporar l'autoavaluació com a estratègia d'aprenentatge que els permeti autoregular  el procés de comprensió.

- Incrementar l'estona de dedicació a la lectura i el nombre de llibres llegits al llarg de l'any.

- Incorporar la reflexió sobre què i com s'ha après, explicitant les estratègies de lectura que s'utilitzen.

- Elaborar un dossier de lectura.

 

Per als professors:

 
- Planificar les unitats didàctiques desenvolupant les estratègies metodològiques d'acord amb l'evolució dels aprenentatges dels seus alumnes.

- Incorporar l'avaluació com a eina del mateix procés d'ensenyament.

- Articular els objectius de les activitats a partir d'allò que els alumnes hauran de demostrar que han après.

 

Per als centres educatius:

 
- Incorporar la lectura i les estratègies de comprensió lectora en totes les àrees.

- Establir una estratègia de centre adequada a les necessitats diagnosticades a partir dels resultats d'avaluació interna i externa, i complementada amb les avaluacions generals del sistema.

 

Per a les famílies:

 
- Trobar una estona diària (de 10 a 20 minuts) per llegir amb els infants o llegir al seu costat per reforçar els hàbits de bon lector i la lectura autònoma.

- Conèixer la metodologia de l'aprenentatge de la lectura a l'escola.

- Aplicar les orientacions de com poden contribuir a fer dels seus fills uns bons lectors.
 
 

NORMATIVA

 
 
 

NÚVOL D'ETIQUETES

acollida (3) activitats (501) aigua (7) ajuts (2) animals (6) aniversari (23) arbres (10) art (1) astronomia (36) auca (5) autor (121) autors (1) barri (39) benvinguda (3) biblioteques (476) biografia (2) blocs (48) cançó (44) cantata (1) carnaval (13) castanyada (1) catàleg (20) Catalunya (33) cel (3) cercador (12) ciència (20) cinema (28) circ (1) ciutat (52) còmic (38) concurs (63) consell (30) conte Montfolllet (2) contes (166) cultura (22) cursos (29) dansa (2) diari (13) dibuixos animats (8) discriminació (2) dites (4) dones (2) drets consumidors (1) drets humans (12) drets infants (22) drets lector (4) ebooks (1) ecologia (7) editorials (48) educacio (37) educació (17) efemèrides (201) emergència (6) endevinalla (14) escola (301) escriptura (28) espectacles (7) esport (1) estiu (55) excursions (4) experiments (1) exposicions (53) extraescolar (153) famílies (120) festes (237) filosofia (2) fira (21) flors (13) fotografies (14) història (7) hort (2) il·lustracions (16) incendis (1) interculturalitat (14) internet (151) internet. (1) inundacions (2) joc (63) jocs (2) jocs florals (20) jornades (53) lectura (447) literatura (199) llegenda (27) llengua (78) llibreries (20) llibres (409) lluna (2) màgia (1) matemàtiques (8) medi ambient (14) mestres (11) Miquel Desclot (8) museus (12) música (28) nadal (74) narració (2) notícies (44) observació (3) pau (35) planistel (2) plantes (6) plàstica (36) poesia (116) premi (41) primavera (8) programa activitat (135) programes (33) projecte (97) prosa (4) puntedu (5) punts de llibre (18) quaresma (4) ràdio (5) recepta (4) recursos (110) recursos educatius (437) revistes (23) salut (1) TAC (10) taller (56) tardor (15) tardor Montfalgars (1) teatre (9) temps (4) tic (25) titelles (1) tradicions (73) turisme (3) vídeos (148) xarxa (2) xerrades (26)

CONSULTEU ELS CONTINGUTS ARXIVATS!

[+/-]

CONSULTEU PER ETIQUETES TEMÀTIQUES (clica botó +/-)

COMPTADOR DE VISITES

QUÈ FEM A LA BIBLIOTECA MONTFOLLET?

PANORÀMIQUES DEL MÓN

PANORÀMIQUES DEL MÓN
FOTOS 360º Magnífiques per a observar imatges tot girant al seu voltant

QUINA HORA ÉS A LA RESTA DEL MÓN?

QUIN TEMPS FA A GIRONA?

Temps a Girona

QUIN TEMPS FA?

QUIN TEMPS FA ?

EL TEMPS A CATALUNYA amb el METEOSAT

INFORMACIÓ DEL TRÀNSIT

INFORMACIÓ DEL TRÀNSIT
S'hi plasmen obres, incidències, informació dels radars i punts negres...

SERVEI CATALÀ DE TRÀNSIT

SERVEI CATALÀ DE TRÀNSIT
Amb mapes informatius sobre l'estat del trànsit, consells...

ACTIVITATS EXTRAESCOLARS 2009-2010 de la BIBLIOTECA MONTFOLLET oberta al barri

FESTA FI DE CURS - TEATRE

FESTA FI DE CURS - TEATRE
Grup de teatre extraescolar d'alumnes de Cicle Mitjà de l'Escola Montfalgars

FESTA FI DE CURS - CORAL

FESTA FI DE CURS - CORAL
Coral de l'escola de música Claudefaula

HORA DEL CONTE - JUNY 2010

HORA DEL CONTE - JUNY 2010
Fem-nos a la mar!, a càrrec de la Sessi Sitjà

HORA DEL CONTE - MAIG 2010

HORA DEL CONTE - MAIG 2010
Història d'en Pepito Gota, a càrrec de Cia Borinot Groc

LA MALETA FANTÀSTICA

LA MALETA FANTÀSTICA
Dibuix antic de QUIM BOU cedit a la gent de la Bibioteca Antònia Adroher de Girona.

LA MALETA FANTÀSTICA DE PEPA CONTES A LA BIBLIOTECA MONTFOLLET!

" Viatjant per un món de contes, la maleta em porta l'equipatge imprescindible... A la maleta hi porto joies, diamants i perles, els meus contes preferits i les novetats que més em sedueixen del moment..."

Amb la proximitat de St. Jordi, la biblioteca Montfollet us volem oferir un espai de foment de la lectura compartit per a tota la família.

La Maleta Fantàstica, recollirà una selecció d'aquells llibres de literatura infantil del gènere de Fantasia que considerem especialment recomanables per la seva qualitat i que podreu trobar a les biblioteques i llibreries.

La Pepa ens acompanyarà en aquest viatge a través dels contes mostrant i explicant els secrets de la seva maleta.

Es recomanaran llibres per a nens i nenes fins a 10 anys.

La Maleta Fantàstica és una enriquidora activitat familiar de recomanació de llibres de fantasia. Llibres fantàstics, molt ben il·lustrats, amb textos imaginatius que faran les delícies de grans i petits.


HORA DEL CONTE - ABRIL 2010

HORA DEL CONTE - ABRIL 2010
LA MALETA FANTÀSTICA. Activitat familiar de recomanació de llibres de fantasia, per Pepa Llobet.

HORA DEL CONTE - FEBRER 2010

HORA DEL CONTE - FEBRER 2010
El Rei Carnestoltes i altres contes disfressats, a càrrec de VA DE CONTES

HORA DEL CONTE - DESEMBRE 2009

HORA DEL CONTE - DESEMBRE 2009
Conte d'hivern, a càrrec de Cia. Les Bambalines

HORA DEL CONTE - NOVEMBRE 2009

HORA DEL CONTE - NOVEMBRE 2009
Va de Contes, 10 anys, a càrrec de VA DE CONTES

HORA DEL CONTE - OCTUBRE 2009

HORA DEL CONTE - OCTUBRE 2009
Contes de tardor, a càrrec de l'Albert Estengre "L'OCA D'OR"

AJUDANTS DE LA BIBLIOTECA

AJUDANTS DE LA BIBLIOTECA
Un grup d'alumnes de l'escola ajudant a retolar la biblioteca Montfollet

AMICS I AMIGUES DE LA BIBLIOTECA MONTFOLLET

QUINA SORT TÉ LA BIBLIOTECA DE TENIR TANTES AMIGUES!

Aquí teniu les que formen part del taller d'etiquetatge i folrat de llibres.

DIBUIXOS DEL MONTFOLLET CURS 07-08 Autors: Alumnes de 5è

ACTIVITATS DE LA BIBLIOTECA MONTFOLLET oberta al barri CURS 2008-2009

ACTIVITAT INTERCULTURAL I FAMILIAR

El proper divendres 17 d'abril s'obrirà una nova secció a la Biblioteca Montfollet dedicada a contes i llibres en llengües diverses. Serà el RACÓ INTERCULTURAL.

LLegiu la notícia en el periòdic digital EL DIMONI de Santa Eugènia de Ter.

Per aquest motiu, unes mares de l'escola ens explicaran el conte de LA CAPUTXETA VERMELLA en sis llengües diferents: català, castellà, anglès, àrab, rus i búlgar.

Mentre, pots escoltar i jugar amb aquest: EL CONTE DE LA CAPUTXETA VERMELLA

Gaudeix d'aquests vídeos i veuràs diverses versions del conte de la Caputxeta Vermella.

Diverteix-te! Fes ACTIVITATS JClic amb la CAPUTXETA VERMELLA:

EL CONTE (CPEE Mater Dei Girona)

LA CAPUTXETA VERMELLA

Crea un nou conte de la Caputxeta amb aquest HIPERCONTE

EXPOSICIÓ ESCOLAR de LLIBRES D'ARREU Escola Sant Jordi (Lleida)

- LA BIBLIOTECA MONTFOLLET ha elaborat amb el seu nou fons bibliogràfic una

GUIA DE LLIBRES ESCRITS EN DIVERSES LLENGÜES

EL CONTE DE LA CAPUTXETA VERMELLA

EL CONTE DE LA CAPUTXETA VERMELLA
17 d'abril de 2009

LA CAPUTXETA VERMELLA en sis llengües

LA CAPUTXETA VERMELLA en sis llengües

ACTIVITAT FAMILIAR AL MONTFOLLET

ACTIVITAT FAMILIAR AL MONTFOLLET
Dijous, 14 de maig de 2009, a càrrec de Pepa Llobet, amb recomanacions de llibres

MALETA TRANSOCEÀNICA DE LES CURIOSITATS

Activitat INTERCULTURAL per les FAMÍLIES: EL NADAL ARREU DEL MÓN


1ª HORA DEL CONTE - OCTUBRE 2008

1ª HORA DEL CONTE - OCTUBRE 2008
Contes científics amb la Sessi Sitjà

2ª HORA DEL CONTE - NOVEMBRE 2008

2ª HORA DEL CONTE - NOVEMBRE 2008
Contes de tardor amb L'Espina de la Sardina

3ª HORA DEL CONTE - DESEMBRE 2008

3ª HORA DEL CONTE - DESEMBRE 2008
Cistell de contes, a càrrec de Cia. La Perduda

4ª HORA DEL CONTE - GENER 2009

4ª HORA DEL CONTE - GENER 2009
Endrapacontes, amb la Bel Conte

5ª HORA DEL CONTE - FEBRER 2009

5ª HORA DEL CONTE - FEBRER 2009
Contes per a nens i nenes, a càrrec d'Ana Ribera

6ª HORA DEL CONTE - MARÇ 2009

6ª HORA DEL CONTE - MARÇ 2009
Contes amb personatge: En Pinotxo, a càrrec d'ODO Teatre

7ª HORA DEL CONTE - ABRIL 2009

7ª HORA DEL CONTE - ABRIL 2009
Contes d'animals d'arreu, a càrrec de Mariela Valiente